Як змоделювати інвестиційний проект для німецьких інвесторів та компаній?

Для того, щоб знайти інвестора в Німеччині, проект, що потребує інвестицій, повинен бути належним чином і повністю концептуалізований в тій мірі, щоб потенційний партнер вважав його гідним вкладення коштів. 

Ця стаття пояснює:

 1. Процедуру створення проекту

 2. Розробку KPIs

 3. Оперативний та стратегічний контролінг

 4. Чому обґрунтований прогноз стабільної прибутковості від інвестицій так важливий для інвесторів?

1. Процедура створення проекту.

Презентація компанії та формулювання цілей проекту.

Перш ніж розпочати розробку проекту, важливо коротко представити свою компанію/організацію. Йдеться про хороший імідж. Ви повинні показати, що являє собою компанія і, перш за все, як можуть її історичні дані та поточна діяльність бути використані для побудови партнерства з хорошими перспективами на майбутнє. Партнер обов'язково оцінить вашу компанію/організацію або доручить оцінити її в рамках процесу комплексної перевірки перед укладенням угоди. Тому  забезпечення позитивного іміджу з самого початку є дуже важливим першим кроком.                           

При розробці проекту насамперед слід пам'ятати, що чітко сформульований, прагматичний опис проекту, так звана теоретична частина, повинен відображати поточну ситуацію, виражати її вирішення і чітко визначати цілі, які мають бути досягнуті за допомогою інвестицій. Важливість інвестиції повинна бути обгрунтована не лише фінансовими показниками, але й соціально-економічними та ринковими ефектами, які доповнюють та підкреслюють фінансові очікування від проекту. Вона повинна дати інвестору повне уявлення про проект, при цьому бути достатньо конкретною і прагматичною. Поставте себе на місце інвестора і запитайте себе, які пункти в описі проекту могли б вас переконати або принаймні викликати ваш інтерес.

Структура проекту.

Для того, щоб привернути увагу потенційних інвесторів до проекту, необхідно створити логічну структуру. Вона може відрізнятися від проекту до проекту, залежно від вимог інвесторів, але загалом є досить фіксованою. Добре обґрунтований і структурований проект приваблює більше інвесторів, які хотіли б ближче познайомитися з проектом.  На цьому етапі необхідна експертна, досвідчена підтримка. Ми пропонуємо вам наступну структуру інвестиційного проекту для орієнтації Інвестиційний проект (bi-engine.com).

Він підсумовує наступні пункти:

 1. Презентація компанії

 2. Мета проекту та мотив для його реалізації

 3. Презентація проекту

 4. Обсяг інвестицій

 5. Запланована структура фінансування

 6. Аналіз прибутковості

 7. Планована участь у проекті

 8. Ризики проекту

 9. Розклад проекту

Ми будемо раді підтримати вас своєю експертизою на кожному окремому етапі. Адже інвестиційний проект повинен викликати довіру і спонукати до більш детальних запитань для організації подальшої співпраці з потенційними інвесторами та компаніями в Німеччині. Переконлива модель інвестиційного проекту з розробкою ключових показників ефективності проекту відповідно потреб німецьких інвесторів – основа для залучення інвестицій.    

Якщо у потенційного інвестора уже сформувалося перше враження і є відповідні питання чи побажання, завдання полягає в тому, щоб переглянути численні змінні фактори, доповнити їх а також внести відповідні корективи.

Презентація у колах німецьких інвесторів та компаній.  

Яким би перспективним не був проект, він не досягне своєї цільової групи, якщо не буде про активно представлений зацікавленим сторонам. Проект, навіть якщо він зареєстрований на платформі, губиться серед багатьох інших, оскільки його важливість важко донести. Презентація проекту цільовим групам не лише збільшує кількість зацікавлених сторін, але і є найкращим джерелом інформації для внесення змін відповідно до потреб інвесторів. Вільне володіння мовою інвестора також вносить набагато більше ясності та розуміння в проект. Більшість проектів, особливо інвестиційних, переглядаються та адаптуються в кілька ітерацій. Вони розглядаються різними зацікавленими особами, що приймають рішення, які представляють різні інтереси та оцінюють інвестиції з різних точок зору. Це можна описати як розробку проекту "зверху вниз". Цей крок вимагає налагодження зв'язків і має важливе значення, адже завдяки критичній оцінці потенційних інвесторів, якість та детальність проекту збільшуються, так же як і шанси на його реалізацію. Можна сказати напевно, якщо вам вдалося завершено та структуровано сформувати проект, то цей крок, а саме презентація та доробка відповідно побажань та дискусій з німецькими інвесторами, є абсолютно необхідним для забезпечення успіху для підписання контракту. Наступний розділ присвячений ключовим показникам ефективності (KPI), які визначаються на початку проекту і перевіряються в ході його виконання. Подібно до гри в шахи, де кожен хід має вплив на загальний хід гри, KPI дозволяють точно спрогнозувати та контролювати успіх проекту.

2. Розробка ключових показників ефективності (KPI).

Ключові показники ефективності прокладають шлях до успіху. KPI мають вирішальне значення для оцінки ефективності проекту. Це ретельний процес, в якому комплексно враховуються цілі проекту, потреби зацікавлених сторін та наявні дані. Вони визначаються на початку проекту, погоджуються з інвестором і відстежуються протягом усього часу до завершення.

Критерії при розробці ключових показників ефективності управління проектами:

 • Економне використання KPI: доповнення вносяться лише тоді, коли це дійсно необхідно.
 • Зверніть увагу на високий рівень агрегації: Дуже агреговані KPI можуть замаскувати причинно-наслідкові зв'язки.
 • Якість переважає над кількістю: якість ключових показників важливіша за їхню кількість.
 • Надійність даних: надійність даних має вирішальне значення для коректного розрахунку ключових показників.
 • Звернення до регулярно-доступних даних: використання даних, які регулярно доступні, з мінімальними зусиллями підвищую рівень прозорості.
 • Зрозуміла візуалізація: ключові показники ефективності проекту повинні бути чітко візуалізовані, а повідомлення, що випливають з них, повинні бути сформульовані стисло.
 • Комунікація, орієнтована на цільову групу: Необхідно добре розуміти очікування зацікавлених сторін, які будуть читати та інтерпретувати KPI.
 • Основа для прийняття рішень: Система KPI забезпечує надійну основу для прийняття рішень, надаючи чіткий огляд статусу та результатів проекту.

Хитрість полягає в тому, щоб визначити ті KPI, які не тільки є релевантними, але й найточніше відображають загальний успіх проекту. У цьому контексті ми детально розглянемо їх різні типи: ефективності, фінансові, показників виконання графіка тощо. Вони повинні давати чітке уявлення про хід виконання проекту і служити основою для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

Важливі KPI для управління проектами. 

KPI охоплюють різні аспекти проекту, такі як час, вартість, якість і продуктивність, а також моніторинг прогресу проекту. Вони служать орієнтирами для відстеження прогресу з точки зору термінів, дотримання бюджету, стандартів якості або цільових показників ефективності.

 • Витрати проекту та порівняння планових і фактичних витрат. Всі планові витрати фіксуються або плануються на початку проекту і порівнюються з фактичними витратами під час виконання проекту. Порівняння ЦІЛЬОВИХ і ФАКТИЧНИХ витрат роблять видимими відхилення у витратах.

Графік ключових показників та прогрес проекту:

 • Пунктуальність має вирішальне значення. Беклог проекту надає інформацію про відкриті робочі пакети, які плануються в агрегованому та розбитому вигляді. Добре сплановані етапи та графіки допомагають відстежувати відставання. Вартість реалізації кількісно оцінює прогрес роботи, а моніторинг відхилень від плану проекту надає детальну інформацію для оптимізації.
 • Якість результатів та продуктивність команди. Ризик неузгодженостей і розбіжностей у розумінні особливо високий у глобальних проектах або проектах з іноземними інвесторами. Це може мати значний вплив на фінансові ризики, результати та якість проекту. Добре організована координація та гармонізація проекту з врахуванням міжкультурних компетенцій впливають на якість ключових показників.       
 • Вимірювання прогресу на оперативному рівні. Гнучке управління проектами використовує різні методи для вимірювання прогресу, такі як наприклад діаграма згоряння (Burndown chart), візуалізує прогрес виконаних завдань у порівнянні з поточною ситуацією. Ці візуальні засоби дозволяють проектній команді швидко фіксувати прогрес і вносити корективи. Гнучкі методи дозволяють адаптивно керувати проектом на основі постійного зворотного зв'язку та змін у вимогах.

Індикатори дедлайну та якості:

 • Індекс виконання графіка (SPI): Вимірює відхилення фактичного прогресу проекту від запланованого.
 • Відхилення від графіка (SV): Вимірює відхилення фактичної дати проекту від запланованої.
 • Час виконання: Вимірює проміжок часу від розміщення замовлення до отримання результату проекту.
 • Коефіцієнт помилок: Вимірює частку помилкових елементів у загальному обсязі результату проекту.
 • Виконання вимог: Вимірює ступінь виконання вимог до результату проекту.

Індикатори прогресу проекту:

 • Віхи (Milestones): вимірюють завершення важливих етапів або завдань проекту.
 • Діаграма "згорання" (Burndown chart) візуалізує хід виконання проекту по відношенню до решти завдань і ресурсів.
 • Діаграма Ганта: візуалізує план проекту у вигляді часової шкали.

Фінансові, показники прибутковості проекту розглядаються в наступному розділі, так як є частиною оперативного та стратегічного фінансового контролінгу. 

 3. Оперативний та стратегічний контролінг.

Оперативний і стратегічний контролінг однаково важливі для інвесторів. Оперативний контролінг базується на KPI, частково описаних в попередньому розділі та фінансових. Вони дають інвесторам у Німеччині та в усьому світі уявлення про якість проекту. Особлива увага приділяється показникам прибутковість проекту. Залежно від того, які аспекти проекту є важливими для інвесторів, є різні ключові показники ефективності, точне значення та актуальність цих KPI може змінюватися залежно від галузі, розміру компанії та інших конкретних обставин. Ось перелік основних KPI рентабельності, на які зазвичай звертають увагу інвестори:

 • Рентабельність інвестицій (ROI): Рентабельність інвестицій - це основний ключовий показник, який показує, скільки прибутку генерує інвестиція по відношенню до інвестиційних витрат. Високий показник рентабельності інвестицій є важливим показником прибутковості проекту.
 • Чиста теперішня вартість (NPV): NPV - це ключовий показник, який вимірює поточну вартість усіх очікуваних майбутніх грошових потоків проекту з урахуванням вартості грошей у часі. Позитивне значення NPV вказує на те, що проект, ймовірно, створить додаткову вартість для інвесторів. До нього ми повернемося в наступному розділі.

 • Внутрішня норма рентабельності (IRR): Внутрішня норма прибутковості - це середньорічний дохід, на який може розраховувати інвестор протягом усього терміну реалізації проекту. Високий показник IRR вказує на високу середню середньорічну рентабельність капітальних інвестицій.
 • Період окупності (період амортизації): Період окупності показує, скільки часу потрібно для того, щоб початкові інвестиції були повернуті за рахунок грошових потоків, що генеруються. Інвестори часто надають перевагу проектам з коротким періодом окупності, оскільки це означає, що вкладений капітал повертається швидше.
 • Грошовий потік (Cash-in vs. Cash-out): Грошовий потік - це сума грошових коштів, які надходять до проекту та виходять з нього. Інвестори переконуються, що проект генерує достатній грошовий потік. Надійність їхнього прогнозування має значення для бюджетування та ситуації з ліквідністю.
 • Показники зростання: Інвесторів часто цікавлять показники, які вимірюють потенціал зростання проекту, такі як темпи зростання продажів, темпи зростання клієнтів, частка ринку та можливості розширення.
 • Вартість залучення клієнтів (CAC): Вартість залучення клієнтів - це вартість придбання нового клієнта. Інвестори хочуть переконатися, що ці витрати є обґрунтованими по відношенню до терміну життя клієнта та очікуваних доходів.
 • Коефіцієнт використання: Коефіцієнт витрат показує, наскільки швидко компанія використовує свій капітал. Інвестори хочуть бути впевненими в тому, що рівень витрат є контрольованим і що компанія не витрачає свій капітал занадто швидко.

Стратегічний контролінг фокусується на визначенні та постійній перевірці можливостей, ризиків, сильних/слабких сторін, що можна узагальнити як SWAT-аналіз, який випливає з аналізу зовнішнього середовища (Market Analysis Environment Analysis & Reporting).

Як пов‘язані оперативний та стратегічний контролінг? Наслідки надмірно високих інвестиційних/проектних витрат полягають у тому, що вони негативно впливають на прибутковість проекту і зменшують прогнозовані та фактичні доходи інвестора. Оцінка прибутковості, як ми вже знаємо, є частиною оперативного контролінгу. Якщо цю тенденцію виявити на етапі реалізації проекту, можна вжити контрзаходів, які допоможуть компенсувати прогнозований рівень доходу. Для того, щоб розпізнати ці тенденції, важливо активно впроваджувати стратегічний контролінг. Він дозволяє проводити комплексну оцінку та аналіз для визначення ефективності, результативності та успішності проекту. Підсумовуючи, система ключових показників ефективності в управлінні проектами - це взаємодія показників оперативного та стратегічного контролінгу, який базується як на монетарних, так і немонетарних індикаторах.  

Основним завданням стратегічного контролінгу є забезпечення довгострокової ефективності проекту, його прибутковості та надійності прогнозування для компанії-інвестора. Саме тут визначаються цілі проекту та заходи для їх досягнення, а також створюється управлінська інформаційна система, яка займається такими питаннями:

 • Визначення сильних та слабких сторін інвестиційної нерухомості (SWAT-аналіз)
 • Визначення можливостей та ризиків на ринку
 • Аналіз конкуренції та нових ринків
 • Залучення та утримання клієнтів
 • Моніторинг тенденції та нових технології
 • Моніторинг соціальних, політичних, економічних та екологічних змін

Підсумовуючи, аналіз проектного середовища є основою стратегічного інвестиційного контролінгу і інформаційною базою для розгляду та критичної оцінки вище перерахованих питань для стратегічного управління проектом. Ось коротке пояснення до основних їх видів. Аналіз сильних і слабких сторін, також відомий як SWOT-аналіз, являє собою базу для оцінки можливостей і ризиків на ринку зі сторони інвестиційного об‘єкту. Аналіз потенціалу фокусується на можливостях економічного розвитку. Аналіз життєвого циклу продукту йде на крок далі і аналізує попит, ринкове середовище та "час життя" продукту. Як довго він буде користуватися попитом? Коли потрібні оновлення? Аналіз прогалин (Gap Analysis), з іншого боку, відстежує реалізацію стратегічних цілей і порівнює їх з поточним бізнесом.    

Управління проектами. 

Система світлофору, аналіз основних тенденцій, аналіз заробленої вартості та системи показників проекту пропонують унікальні перспективи та методи для про активного управління проектами. Аналіз тенденцій проміжних етапів відстежує хід виконання проекту, порівнюючи заплановані проміжні етапи з фактичним прогресом. Лінії тренду на діаграмі вказують на можливі затримки на ранній стадії. Аналіз доданої вартості (EVA): оцінює ефективність проекту на основі запланованої вартості, фактичних витрат і досягнутої вартості. Відхилення за вартістю та часом можна розпізнати, порівнюючи ці значення. EVA дозволяє здійснювати комплексний моніторинг і робити точні прогнози для решти проекту. Збалансована система показників проекту (balancedscorecard): Система показників, яка створюється за допомогою критичних факторів успіху та конкретних цілей проекту.

4. Чому обґрунтований прогноз стабільної прибутковості від інвестицій так важливий для інвесторів?

Відповідь на це питання проста, це пов'язано з тим, що вони мають кількісно вимірюваний вплив на фінансовий стан та ліквідність інвестора.  Припустимо, що придбаний для подальшого інвестується об‘єкт (інфраструктури), повинен займається економічною діяльністю та генерувати дохід. Така інвестиція пов'язана з економічною вигодою для інвестора, яку необхідно правильно розрахувати. Тому центральним моментом на цьому етапі є достовірна оцінка та прогноз очікуваних грошових потоків (Сash-in та Cash-out): cach-out - надходження від здійснення економічної діяльності; cash-out - витрати на придбання, обслуговування та підтримку інвестиційного об'єкту. Цінність інвестиції - це дисконтована вартість (Net Present Value) майбутніх грошових потоків, які, ймовірно, можна отримати від активу або одиниці, що генерує надходження. З цієї причини грошові потоки від інвестиційної діяльності перебувають у фокусі як операційного, так і стратегічного контролінгу. Незаплановані, незбалансовані витрати (вибуття грошових коштів), як наприклад, витрати на технічне обслуговування та інші непередбачені витрати, при незмінних надходженнях від економічної діяльності знижують кумулятивну економічну цінність інвестиційного об‘єкту. Якщо на цьому етапі не використовувати інструменти стратегічного контролінгу для збалансування грошових потоків, це може призвести до дефіциту ліквідності в інвестора або зниження вартості активу (IAS 36.6).

Подія зниження цінності інвестиційного об‘єкту (події, що спричиняють зменшення корисності), згідно з (IAS 36.12), включають підвищення процентних ставок або зміни в соціально-економічному середовищі, які стосуються економіки в цілому (коронавірус, війна в Україні і таке інше), а також галузеві зміни (наприклад, технологічні зміни в конкретних галузях, що призводять до міграції клієнтів тощо). Цей момент щодо зниження цінності інвестиційного об‘єкту є доречним з огляду на те, що війна, яка триває в Україні, та низка ринкових і соціально-економічних невизначеностей, разом зі зростанням відсоткових ставок кредитування, інфляції тощо, є кумулятивними, а отже, становлять значно вищий потенціал ризику. За наявності достатніх ознак зменшення цінності (прибутковості) активу, він переоцінюється. Якщо в результаті розрахунку виявляється, що дисконтована сума очікуваних прибутків (NPV=Value of Business) значно нижче балансової вартості активу, різниця, що виникає, визнається як збиток від знецінення (списання) і має бути відображена у консолідованому звіті про прибутки та збитки та на активі балансу інвестора, якщо від веде свою звітність за стандартами IFRS.                   

Підсумок.

Оцінка здатності інвестиційної нерухомості генерувати грошові кошти та їх еквіваленти є ключовим фактором для прийняття рішення інвестувати чи не  інвестувати у проект. Виявлення ризиків за допомогою індикаторів раннього попередження дозволяють розпізнати та вирішити потенційні проблеми на ранній стадії. Аналіз ключових показників, дозволяє виявити потенціал для оптимізації та підтримує процес постійного вдосконалення.